Estem treballant per mirar d'oferirlis els nostres PLANS DE SALUT. Es tracta d'oferir a aquells propietaris que vulguin,  mitjançant una quota fixa mensual, una sèrie de serveis i descomptes determinats, preventius. Mirarem d'oferir plans adaptats a l'espècie i l'edat de la mascota. 
construccionjpg